CIT - domov    
    aktualno galerija o zavodu kontakt projekti    
                 

 

igralna terapija  
        komu je namenjena
    izkušnje otrok in staršev
      cenik
  povezave
 

 

  PROJEKT VEČ

Zakaj projekt VEČ?

> Komu je namenjen projekt VEČ?

Aktivnosti projekta VEČ

Pomen projekta VEČ

     

Projekt VEČ je namenjen mladim – srednješolcem, da na inovativen in aktualen način  prek izkustvenih delavnic,  prostovoljnega dela in obiskom realnih delovnih okolij spoznavajo sebe in poklice, ki jih zanimajo. Razlikuje se od dejavnosti, ki potekajo v okviru rednega šolanja in presega dosedanje prakse s celostnim pristopom. Projekt VEČ izkazuje dodano vrednost glede na obravnavani problem, saj mladim poleg delavnic na temo razvoja socialnih veščin in odkrivanja osebnostnih lastnosti omogoča tudi obiske v realnih delovnih okoljih z možnostjo opravljanja prostovoljnega dela. Namen tovrstnih obiskov je, da dijaki spoznajo določeno delovno področje, se seznanijo s posebnostmi poklica, spoznajo dobre in slabe strani poklica, pridobijo informacije o možnostih napredovanja in zaposlitve ter da s samorefleksijo ugotovijo, ali izbrani poklic ustreza njihovi prvotni predstavi o poklicu, njihovim interesom, željam in osebnostnim lastnostim. Poleg naštetega ima projekt VEČ dolgoročen in trajnostni vpliv na ciljno skupino, saj mladim po vseh izvedenih aktivnostih ponuja konkretne nasvete glede izbire študija in nadaljnjih kariernih korakov ter jih vključuje v socialno mrežo poznanstev in prijateljstev z delodajalci, ki bodo mladim izboljšale zaposlitvene možnosti po zaključenem študiju, delodajalcem pa omogočile zgoden stik z perspektivnim mladimi dijaki, ki jih zanima njihovo področje dela. 

Projekt VEČ ponuja mladim ravno to, česar jim v prostem času primanjkuje – aktivno preživljanje prostega časa povezano s pozitivnimi razvojnimi rezultati, večjo socialno odgovornostjo, občutki kompetentnosti in samorealizacije, razvojem socialnih spretnosti ter širjenjem socialne mreže znancev in prijateljev.

 

Petra ŠKOF psihologinja, BSc (Hons), Psychology © februar 2010 CIT. Oblikovanje Tomaž ŠULN
igralna terapevtka, Diploma in Play Therapy