CIT - domov    
    aktualno galerija o zavodu kontakt projekti    
                 

 

igralna terapija  
        komu je namenjena
    izkušnje otrok in staršev
      cenik
  povezave
 

 

  PROJEKT VEČ

> Zakaj projekt VEČ?

Komu je namenjen projekt VEČ?

Aktivnosti projekta VEČ

Pomen projekta VEČ

 

Obzorja mladih so vse bolj raznovrstna in kompetitivna, zato mladi bolj kot kdajkoli prej potrebujejo čas za sprostitev, umiritev in počitek, razvedrilo ter socialno in osebno zapolnitev. Raziskave na različnih vzorcih mladih v Sloveniji kažejo, da so najpogostejši načini preživljanja prostega časa med slovensko mladino pasivni – gledanje televizije,  poslušanje glasbe, uporaba računalnika in le delno druženje s prijatelji in ukvarjanje s športom (raziskava Mladina 2013, CEPYUS Maribor). Bolj aktivne, ustvarjalne in prostočasne aktivnosti usmerjene na socialno in osebno rast in zapolnitev so relativno manj razširjene in pogoste. Težava neaktivnega preživljanja prostega časa se odraža predvsem pri srednješolcih, pri katerih se zaradi storilnostnih pritiskov šolanja ravnotežje med prostim in delovnim časom vse bolj ruši. Posledice pasivnega in brezciljnega preživljanja prostega časa ter brezperspektivnost zaradi aktualne finančne, gospodarske in socialne krize v svetu in pri nas, povzročajo pri mladih občutke osamljenosti, depresivnosti in izključenosti iz soodločanja o svojem življenju na lokalni ravni in širše v družbi. Poleg naštetega pa se mladi ravno v obdobju srednješolskega izobraževanja soočajo z eno najtežjih odločitev v življenju – izbiro pravega študija, ki bo ustrezal njihovim željam in predstavam o nadaljnji poklicni poti, kot tudi njihovim osebnostnim lastnostim in sposobnostim.

 

Petra ŠKOF psihologinja, BSc (Hons), Psychology © februar 2010 CIT. Oblikovanje Tomaž ŠULN
igralna terapevtka, Diploma in Play Therapy