CIT - domov    
    aktualno galerija o zavodu kontakt projekti    
                 

 

> igralna terapija zakaj igralna terapija
        komu je namenjena > osnovni princip igralne terapije
    izkušnje otrok in staršev proces igralne terapije
      cenik postavljanje meja v terapiji
  povezave igrače in materiali
  področja osebnosti in osnovne terapevtske tehnike

OSNOVNI PRINCIP IGRALNE TERAPIJE

Otrokov jezikovni razvoj zaostaja za kognitivnim, zato otrok izraža svoje razumevanje sveta skozi igro. V igralni terapiji igrače postanejo otrokove besede in igra njegov jezik. Tako je igralna terapija za otroka to, kar je za odraslega svetovanje ali psihoterapija. V igralni terapiji je najpomembnejša simbolna igra, saj predstavlja otrokovo sredstvo za izražanja notranjega sveta. Skozi simbolne predstavitve, ki jih simbolizirajo igrače, otrok izraža čustveno pomembne izkušnje bolj sproščeno in v varnem okolju. Uporaba igrač omogoča otroku, da prenese tesnobo, strahove, fantazije in občutek krivde na predmete, ne pa na ljudi. V tem procesu so otroci varni pred svojimi lastnimi občutji in reakcijami, saj igra otroku omogoča, da se kadarkoli oddalji od travmatičnih dogodkov in izkušenj. Na otroka njegova lastna dejanja ne vplivajo, saj se dogodek odvija v domišljijskem svetu. S tem, ko otrok odigra strašljivo in travmatično izkušnjo ali situacijo in morda še spremeni izid, se približa notranji razrešitvi problema in se tako bolje sooča s problemi ali se lažje prilagaja novim situacijam.

V igralni terapiji najpomembnejšo vlogo igra odnos, ki se vzpostavi med otrokom in igralnim terapevtom. Odnos temelji na popolnem sprejemanju in razumevanju otroka. Na ta način terapevt ustvari otroku varen prostor in mu tako omogoči, da se s svojimi težavami in občutji sooči, dobi moč, da jih nadzoruje, razreši ali celo zavrže. Proces igralne terapije otroku dovoljuje ustvarjanje popolnoma drugačne realnosti, s pomočjo katere lahko razišče neznano in oblikuje novo zavest o sebi.

Glavni namen igre v igralni terapiji je, da skozi simbolno predstavitev spreminja tisto, kar je v realnosti nenadzorovano, v obvladljive situacije in daje otroku možnost, da se nauči soočati s težavami.

 

Petra ŠKOF psihologinja, BSc (Hons), Psychology © februar 2010 CIT. Oblikovanje Tomaž ŠULN
igralna terapevtka, Diploma in Play Therapy