CIT - domov    
    aktualno galerija o zavodu kontakt projekti    
                 

 

> igralna terapija zakaj igralna terapija
        komu je namenjena osnovni princip igralne terapije
    izkušnje otrok in staršev > proces igralne terapije
      cenik postavljanje meja v terapiji
  povezave igrače in materiali
  področja osebnosti in osnovne terapevtske tehnike

PROCES IGRALNE TERAPIJE

Dinamika izražanja in mehanizem komuniciranja sta pri otrocih drugačna kot pri odraslih, vendar so izrazi čustev (strahu, zadovoljstva, jeze, sreče, neugodja) podobni tistim, ki jih kažejo odrasli. Otroci imajo kar precej težav, ko želijo povedati, kaj čutijo in kako različne izkušnje na njih vplivajo. Vendar, ko otrok dobi možnost, da v družbi skrbnega, čutečega in razumevajočega odraslega s pomočjo igrač in različnih materialov ubesedi svoje notranje občutke, bo le-te odigral v procesu izražanja, ki je podoben izražanju odraslih. Igralna terapija je proces, ki ga lahko razumemo tudi kot odnos med terapevtom in otrokom, v katerem je igra sredstvo, s katerim otrok razišče svoj notranji svet in vzpostavi kontakt s terapevtom na način, ki je zanj varen. Igralna terapija nudi otroku priložnost, da med igro podoživi izkušnje in občutke. Ta proces omogoča terapevtu, da na oseben in interaktiven način izkusi notranje dimenzije otrokovega sveta. Terapevtski odnos otroku ponudi dinamično rast in zdravljenje.

Ker je otrokov svet svet aktivnosti in dejavnosti, igralna terapija nudi terapevtu priložnost, da vanj vstopi. Otrok ni omejen samo na pogovor o tem, kar se je zgodilo; namesto tega otrok med igro podoživi pretekle izkušnje in z njimi povezane občutke. V primeru, ko je bil otrok napoten k terapevtu zaradi npr. nasilnega vedenja, igra kot medij omogoči terapevtu, da iz prve roke izkusi agresijo, ko otrok npr. udarja po igrači ali ga skuša ustreliti s pištolo. Poleg tega se otrok skozi igro, ko se odziva na postavljene meje, nauči samokontrole.

Če igralna terapija ne bi vključevala igralnega gradiva, bi se lahko terapevt samo pogovarjal z otrokom o nasilnem vedenju, ki ga je pokazal dan ali teden poprej. Pri igralni terapiji pa terapevt, ne glede na razlog, neposredno izkusi probleme otrokovega doživljanja in se z njimi aktivno sooči. Axline meni, da gre za proces, v katerem otrok odigra občutke, jih s tem ozavesti, se z njimi sooči in se nauči, kako jih lahko nadzoruje ali razreši.

 

Petra ŠKOF psihologinja, BSc (Hons), Psychology © februar 2010 CIT. Oblikovanje Tomaž ŠULN
igralna terapevtka, Diploma in Play Therapy